ENQUETEWONEN IN PEEL EN MAAS

Beste sympathisant van Stichting Wonen in Peel en Maas, Zoals u weet heeft de Stichting Wonen in Peel en Maas in het jaar 2013 met veel succes de beurs Wonen in Peel en Maas georganiseerd. In het jaar 2014 zijn er wederom inspanningen verricht om de beurs op te zetten, maar helaas heeft de beurs toen geen doorgang gevonden. Dit heeft de Stichting Wonen in Peel en Maas doen besluiten om terug te keren naar de basis. Dit houdt in dat we graag luisteren naar uw wensen, uw ideeën om zo te ontdekken waar de huidige markt behoefte aan heeft. Graag stellen wij daarom een viertal vragen, waarmee we hopen meer inzicht te krijgen in de wensen van u als professional in de woning-branche of gerelateerde branche. We verzoeken u vriendelijk om deze vier vragen in te vullen.

Diversen van u hebben enige tijd geleden een aankondiging ontvangen voor een brainstormsessie op 17 september a.s. Graag informeren we u via deze mail dat die sessie NIET doorgaat, maar bij voldoende animo zal worden verschoven naar een later tijdstip.